Edinburška skala za postporođajnu depresiju1 (EPDS)

Odaberite odgovore koji su najbliži onome kako ste se osjećali U POSLJEDNJIH 7 DANA, ne onome kako se osjećate trenutno.

[wp_quiz id=”664″]

Postpartalna depresija je najčešća komplikacija u perinatalnom periodu. 2Edinburška skala za postporođajnu depresiju (EPDS) koja se sastoji od 10 pitanja je vrijedan i efikasan način za identifikaciju pacijenata kod kojih postoji rizik za perinatalnu depresiju. EPDS je lak za korišćenje i dokazano efikasan screening alat.

Majke koje imaju više od 13 bodova vjerovatno pate od depresije različitog intenziteta. Rezultat ovog testa ne treba da prevazilazi kliničku procjenu. Potrebno je provesti detaljnu kliničku procjenu za potvrdu dijagnoze. Skala ukazuje na to kako se majka osjećala tokom prethodne sedmice. U sumnjivim slučajevima testiranje pomoću upitnika treba ponoviti nakon dvije sedmice. Skala neće detektovati majke sa anksioznim neurozama, fobijama ili poremećajima ličnosti.

1 Izvor: Cox, J.L., Holden, J.M., and Sagovsky, R. 1987. Detection of postnatal depression: Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. British Journal of Psychiatry 150:782-786.

2 Izvor: K. L. Wisner, B. L. Parry, C. M. Piontek, Postpartum Depression N Engl J Med vol. 347, No 3, July 18, 2002,