page 1 of 3

Zahvalni smo na svakom doprinosu

Naš rad se održava sa ograničenim sredstvima, te Vam se zahvaljujemo na Vašim donacijama kojima pomažete nastavak našeg rada.

Sav novac ide direktno za finansiranje programa i usluga koje Centar sprovodi.

Uplate možete izvršiti na račun broj: 5551000039107749 (Nova banka a.d. Banja Luka)

Svako malo se računa!

Budimo podrška jedni drugima!