Postporođajna depresija je česta, ozbiljna i izlječiva!

Baš kao što se fizičko zdravlje redovno prati tokom trudnoće i određene pretrage se obavljaju rutinski i po redovnom kalendaru, tako je potrebno da se prati i brine o mentalnom stanju žena u trudnoći, a posebno tokom postpartuma.

Zdravstveni radnici pokazuju veliku spremnost da sa svojim pacijentkinjama razgovaraju o ovim temama i da adekvatno provode skrining na postporođajnu depresiju. Ponosne smo zbog povratnih informacija učesnika naših prvih radionica za medicinsko osoblje koje provode skrining mentalnog zdravlja trudnica i porodilja. Radionice imaju za cilj njihovo osnaživanje i dodatnu edukaciju.

Edinburška skala za postporođajnu depresiju je efikasan alat u ranom otkrivanju rizika na postporođajnu depresiju.

Zahvljujući brzoj evaluaciji, rezultat testiranja se dobije veoma brzo. Napominjemo da skrining nije dijagnostičko sredstvo i ne služi za uspostavljanje djagnoze, već samo kao pomoć ljekaru i pacijentkinji da zajedno donesu odluku o tome da li je porodilju/trudnicu potrebno uputiti u Centar za zaštitu mentalnog zdravlja.

Ukoliko spadate u ovu grupu u svim ambulantama porodične medicine i ginekologije u Republici Srpskoj možete popuniti ovaj upitnik.

Postporođajna depresija je izlječiva! Potražite pomoć. Niste same.

Aktivnosti se realizuju u okviru projekta “Porodična za porodicu” koji je dio regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, a koji finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

Recommended Posts