Prvi korak je najvažniji

Na fizičku bol i probleme u funkciji organa reagujemo tako što tražimo pomoć ljekara, ali obično ne reagujemo isto kada je naše mentalno zdravlje ugroženo.

Svjesni smo da to nije uvijek lako i da je mnogo komotnije otići ljekaru nego psihologu jer su brojne predrasude vezane za probleme u mentalnom zdravlju. Udruženje EKO EHO-Centar za edukaciju i promociju zdravog života je u svom radu fokusirano na zaista ranjivu populaciju koja zaslužuje da joj se posveti više pažnje. Pružanje psihološke podrške porodiljama i majkama je naša osnovna misija, a jedan od važnih ciljeva nam je rano otkrivanje i tretman postporođajne depresije koja pogađa oko 18 odsto porodilja. Upravo iz ovog razloga u zdravstveni sistem Republike Srpske uveden je redovan skrining na postporođajnu depresiju. A to znači da porodilje i trudnice imaju priliku da kod svog porodičnog ljekara ili ginekologa popune kratak upitnik koji može otkriti važne informacije o njihovom mentalnom zdravlju, posebno ako osjećaju povišenu razdražljivost, anksioznost, uznemirenost, itd.

Prevencija je dragocjena

Skrining na postporođajnu depresiju je nova preventivna usluga i predstavlja veliki korak. Ako rezultat skriniranja pokaže povišen skor, odnosno prisustvo određenih simptoma, pacijentkinji će biti ponuđena stručna podrška.

Izuzetno je važno pronaći način da se dođe do svake pacijentkinje. Potrudili smo se da informacije o skriningu budu vidljive kako u medijima i na društvenim mrežama, tako u zdravstvenim ustanovama, kao npr. u ginekološkim, porodičnim i pedijatrijskim ambulantama, zatim prilikom otpusta iz porodilišta, itd. Cilj nam je da se smanji ili svede na minimum broj žena koje se ne liječe od postporođajne depresije i anksioznih poremećaja u peripartalnom periodu. Podsjećamo da 50 odsto žena koje zadovoljavaju kriterije za dijagnostikovanje postporođajne depresije nikada ne potraži stručnu pomoć.

Nažalost, nisu rijetki slučajevi kada neliječena postporođajna depresija rezultira dugotrajnom patnjom koja drastično narušava kvalitet života majke, njene bebe i cijele porodice. Zato je važno da kao zajednica reagujemo na vrijeme kako bi žene pravovremeno dobile pomoć koja im je neophodna.

Skrining na postporođajnu depresiju, odnosno situacija u kojoj ljekar ili medicinska sestra ponude pacijentkinji kratak upitnik, često je prvi korak ka izlječenju.

Iz ovog i brojnih drugih razloga, vrlo je važna podrška zdravstvenim radnicima koji provode skrining na postporođajnu depresiju kod porodilja i trudnica, a koju trenutno pružamo u vidu edukativnih radionica u okviru projekta “Porodična za porodicu” koji je dio regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, a koji finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

Recommended Posts