U Doboju održana radionica s ljekarima. Ambulante dobile informativne postere

Krajem avgusta u Doboju je održana radionica sa zdravstvenim radnicima koji provode skrining mentalnog zdravlja trudnica i porodilja u Republici Srpskoj.

S porodičnim ljekarima, pedijatrima, ginekolozima i medicinskim sestrama/tehničarima, razgovarale smo o Metodološkom uputstvu za skrining na postporođajnu depresiju, mentalnom zdravlju majki, procedurama provođenja skrininga i izvještavanju o rezutatima skrininga. Takođe smo dio druženja posvetili veoma značajnoj temi – sindromu sagorijevanja u pomagačkim profesijama. Važno je napomenuti da zdravstveni radnici spadaju u rizičnu grupu kada je u pitanju “burnout”, s obzirom da su često preopterećeni prirodom posla, brojem pacijenata, kao i administracijom.

Učesnici su istakli važnost skrininga i izrazili punu podršku njegovom sprovođenju, te su s nama podijelili njihova iskustva kada je u pitanju mentalno zdravlje majki i provođenje skrininga.

Takođe, informativni posteri o postporođajnoj depresiji i skriningu na anksiozne poremećaje i poremećaje raspoloženja tokom perinatalnog perioda uručeni su predstavnici Doma zdravlja Doboj. Posteri će biti postavljeni na 11 lokacija u ovoj opštini – ginekološkim, pedijatrijskim i ambulantama porodične medicine.

Naš cilj je da što više trudnica, porodilja i članova njihovih porodica dobije osnovne informacije o skriningu mentalnog zdravlja koji je od ove godine redovna aktivnost u svim domovima zdravlja, tj. porodičnim i ginekološkim ambulantama u Republici Srpskoj.

Recommended Posts