Šta smo do sada naučili?

Od 133 anketirane porodilje u Republici Srpskoj, njih preko 20% se izjasnilo da nije ni jednom posjetilo svog porodičnog ljekara u poslednjih 10 mjeseci. Takođe, i porodični ljekari su iz dosadašnjeg iskustva primjetili da su često u kontaktu sa trudnicama, ali da im je jako teško doći do porodilja jer one jako rijetko posjećuju ambulantu porodične medicine u prvih 6 mjeseci nakon porođaja, posebno otkad porodični ljekar nije obavezan da izdaje doznake. Iz tog razloga mnoge porodilje, koje su u najvećem riziku, ne budu skrinirane na postporođajnu depresiju u ovom osjetljivom periodu. Izuzetno je važno da se pronađe način da se dođe do svake pacijentkinje, te se informisanje pacijentkinja o ovoj usluzi, mora vršiti na različitim mjestima kao što su ginekološke i pedijatrijske ambulante kao i obavezno prilikom otpusta iz porodilišta. Takođe, putem kampanja u medijima i na društvenim mrežama treba da dođemo do porodilja kako bi se one same javile svom ljekaru i popunile skrining upitnik. Cilj nam je smanjimo ili svedemo na minimum broj žena koje se ne liječe od postporođajne depresija i anksioznih poremećaja u peripartalnom periodu. Podsjećamo da 50% žena koje zadovoljavaju kriterije za dijagnostikovanje postporođajne depresije nikada ne potraži srtučnu pomoć.

Na žalost, svjedoci smo brojnih slučajeva kada neliječena postporođajna depresija rezultira dugotrajnom patnjom koja drastično narušava kvalitet života. Zato je važno da kao zajednica reagujemo na vrijeme kako bi žene pravovremeno dobile pomoć koja im je neophodna.

Skrining mentalnog zdravlja odnosno situacija u kojoj ljekar ili medicinska sestra ponude pacijentkinji kratak upitnik, često je prvi korak ka izlječenju.

Iz ovog i brojnih drugih razloga, vrlo je važna podrška zdravstvenim radnicima koji provode skrining na postporođajnu depresiju kod porodilja i trudnica, a koju trenutno pružamo u vidu edukativnih radionica u okviru projekta “Porodična za porodicu” koji je dio regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, a koji finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

Recent Posts