“Kako si?” – je veoma važno pitanje

“Dobra mama je mama koja je dobro” – veoma nam se sviđa ova rečenica i svakodnevno u radu s majkama malih beba potvrđujemo koliko je ona istinita.

Da bi mama bila dobro, važno je da ima pravo na loše dane, na tugu, na ljutnju, na brigu o sebi, na svoje potrebe. Postporođajna depresija je bolest i ne možemo je sami ničim izazvati niti učiniti nešto magično da je spriječimo. Kao i svaku drugu, ovu bolest treba liječiti i što ranije tretman počne, to su veće šanse da ne brzo prepbrodi.

Kako bi se pravovremeno liječila, važno je da majke neko pita “Kako si?”. Ovo pitanje je veoma značajno i jedno od njegovih ciljeva jeste da ženi pošaljemo poruku da je i ona važna. Zato je skrining mentalnog zdravlja porodilja i trudnica dragocjen. Sam trenutak popunjavanja upitnika u ambulanti porodične medicine ili kod ginekologa je potpuno novo iskustvo koje pacijentkinji poručuje da nije nebitno kako se ona osjeća i da odsustvo fizičkih tegoba ne znači i odsustvo zdravstvenog problema.

Do sada smo održale tri radionice sa zdravstvenim radnicima koji provode skrining mentalnog zdravlja a pred nama su još dvije. Skrining mentalnog zdravlja trudnica i porodilja je ključni korak u prepoznavanju i ranoj intervenciji u slučaju zdravstvenih problema u vezi sa mentalnim zdravljem. Zbog toga smo sa ljekarima i drugim zdravstvenim radnicima razgovarale o dosadašnjim iskustvima u provođenju skrininga, kao i mogućnostima za unapređenje.

Diskutujući o preporukama i metodološkom uputstvu, učesnici na jednoj od radionica su naglasili da je neophodno redefinisati vrijeme kada se skrining provodi odnosno detalje oko ciklusa skriniranja i toga kada je najbolji momenat da se on vrši. Zaključak je da u tom pogledu nije potrebno vremensko ograničenje sve dok se skrining kod porodilja obavi u toku prvih 12 mjeseci nakon poroda.

Takođe, naglasili su značaj promocije skrininga kako bi se osiguralo da što veći broj trudnica i porodilja sazna relevantne informacije, a samim tim da imaju pristup ovom važnom alatu.

Ponovo se potvrdilo da su ljekari porodične medicine pod velikim stresom uglavnom zbog vanjskih faktora poput velikog broja pacijenata i obimnih administrativnih zadataka. Prepoznali smo potrebu za češćim i dužim radionicama na ovu temu kako bismo im pružili dodatnu podršku.

Nadamo se da su učesnici radionice dobili važne informacije o skriningu koje će im olakšati njihov rad, kao i brigu o vlastitom zdravlju i prevenciju sindroma sagorijevanja na poslu.

Hvala svim učesnicima na njihovom angažmanu i doprinosu ovim radionicama. Nastavljamo raditi zajedno kako bismo unaprijedili brigu o mentalnom zdravlju trudnica i porodilja.

Aktivnosti se realizuju u okviru projekta “Porodična za porodicu” koji je dio regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, a koji finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

Recent Posts