U toku je skrining mentalnog zdravlja porodilja i trudnica u ambulantama porodične medicine u Banjoj Luci

Postporođajna depresija je najčešća zdravstvena komplikacija nakon poroda, od nje pati oko 18% žena. Prevencija i rani tretman su izuzetno važni, a podaci govore da oko 50% porodilja koje se suočavaju s anksiozno-depresivnom problematikom nikada ne potraži pomoć.

Upravo iz tog razloga udruženje EKO EHO-Centar za edukaciju i promociju zdravog života u saradnji s banjalučkim Domom zdravlja provodi skrining mentalnog zdravlja porodilja i trudnica. Ove aktivnosti odvijaju se u ambulantama porodične medicine na šest lokaliteta: Poliklinika, Lauš, Centar I, Starčevica II, Lazarevo i Obilićevo.

Sve žene koje su se porodile u posljednjih godinu dana ili su trudne a registrovane su kod porodičnog ljekara na pomenutim lokacijama, imaju priliku da popune kratak skrining upitnik. Ljekar će na licu mjesta izvršiti evaluaciju, te će u zavisnosti od rezultata i u dogovoru s pacijentkinjom uputiti ispitanicu u Centar za zaštitu mentalnog zdravlja gdje će dobiti stručnu pomoć ukoliko je to potrebno.

Ovim putem pozivamo porodilje i trudnice da se jave u svoju ambulantu porodične medicine kako bi bile skrinirane.

Takođe, sve porodilje i trudnice čiji porodični ljekar nije na pomenutim lokalitetima, mogu da ispune skrining upitnik na stranici udruženja http://ekoeho.org/. Nakon što dobiju rezultat koji ukazuje na postojanje rizika, treba da se jave na mail adresu ekoehocentar@gmail.com gdje će dobiti informacije o daljim koracima te će imati priliku da o trošku zdravstvenog osiguranja dobiju potreban tretman u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja.

Skrining će se provoditi do kraja oktobra 2022. godine s ciljem da se i nakon toga nastavi i bude dio redovnih preventivnih aktivnosti. U izradi je Metodološko uputstvo od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS koje će vršiti praćenje i evaluaciju provođenja skrininga na depresiju u perinatalnom periodu i to u skladu s Akcionim planom programa promocije mentalnog zdravlja građana Republike Srpske za period od 2021-2023.

Skrining se realizuje u okviru projekta “Prevencija i rani tretman perinatalne depresije – osnaživanje profesionalaca” koji provodi Udruženje EKO EHO-Centar za edukaciju i promociju zdravog života, uz podršku Projekta mentalnog zdravlja u BiH koji podržava Vlada Švicarske, a implementira IPD-Institute for Population and Development u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federalnim ministarstvom zdravstva.

Recent Posts