Učešće na treningu „How to reach your audience with persuasive storytelling“

Članovi naše organizacije učestvovali su na treningu „How to reach your audience with persuasive storytelling“ koja je održana u Sarajevu u periodu od 12. do 15. marta. Tokom četverodnevnog intenzivnog kursa imali smo priliku da učimo na praktičnim primjerima kako prepoznati i mapirati ciljanu publiku kako bismo ih uvjerili u snažne priče s dugotrajnim impaktom.

Upoznali smo se s najnovijim praksama u savremenim kampanjama i naučili kombinovati različite formate na mnoštvo kreativnih načina, a sve kako bi naša poruka imala što veći odjek. Teoriju koju smo naučili uskoro ćemo imati priliku da primjenimo u praksi, na stvarnim primjerima iz našeg rada.

Recent Posts