Otpočela realizacija projekta ”Uspostavljanje grupa za samopomoć i psihološku podršku ženama u perinatalnom periodu na području grada Banja Luka”.

Projekat provodi udruženje građana EKO EHO – Centar za edukaciju i promociju zdravog života, a podržan je kroz Projekat mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini koji podržava Vlada Švicarske a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Ciljevi ovog projekta su podrška trudnicama i majkama u postporođajnom periodu, kao i informisanje i širenje svijesti javnosti o promjenama u mentalnom zdravlju žena u ovom periodu kroz Facebook i internet stranicu, Facebook grupu podrške u kojoj žene mogu da razmijene svoja iskustva i dobiju savjet psihologa, informisanje putem medija i brošura. Sve ove aktivnosti usmjerene su ne samo na žene, već i na njihove partnere i okolinu, kako bi i oni dobili informacije o tome na koji način da prepoznaju simptome i pruže podršku. Tokom trajanja projekta biće formirane grupe za samopomoć i psihološku podršku ženama koje osjećaju promjene u svom mentalnom zdravlјu (radionice psihološke podrške – grupna terapija pod nadzorom stručnog lica) na području Banje Luke. Radionice predstavlјaju vid grupne terapije na kojima je učesnicama omogućeno da se povežu, pruže podršku jedne drugima i razmijene svoja iskustva ili samo čuju iskustvo nekog ko se oporavio, a vođene su od strane psihoterapeuta. Grupe će se sastajati dva puta mjesečno tokom 10 mjeseci.
Dio aktivnosti u okviru projekta biće usmjeren na ostvarivanje kontakta sa zdravstvenim sistemom, te zalaganje za uvođenje redovnog i obaveznog skrininga mentalnog zdravlja žena u vidu upitnika koji bi mogao ukazati na postojanje problema i omogućiti adekvatnu pomoć.
Pratite naše aktivnosti i najave događaja na web i Facebook stranici udruženja i pridružite se našoj Facebook grupi Niste same – grupa za podršku ženama u postporođajnom periodu.

Recent Posts