Potpisan ugovor o realizaciji projekta Majka je majka

U gradskoj upravi grada Banja Luka potpisan je ugovor o realizaciji projekta Majka je majka u sklopu Programa Omladinske banke.

Projekat provodi neformalna grupa građana u saradnji sa udruženjem građana EKO EHO – Centar za edukaciju i promociju zdravog života. Ovaj projekat je podržan je od strane Fondacije Mozaik uz finansijsku podršku Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), Robert Bosch Stiftung, Balkan Trust for Democracy, Medicor, ZEIT i drugih donatora.

Suočeni sa najčešće neplaniranom maloljetničkom trudnoćom, mlade majke, pored svih teškoća na koje nailaze poput neprihvaćanja u porodici, narušenih odnosa, problema sa školovanjem ili prekida školovanja, osude okoline, izolovanosti ili socijalne isključenosti, često su u ovim situacijama prepuštene same sebi, a da ni one još uvijek nisu dozrele za samostalan život. Sve to može imati dugoročan negativan efekat na roditelje, dijete, a samim tim i na cijelo društvo. Cilj ovog projekta da se zajednici mladih roditelja pruži podrška u vidu edukacija, psiholoških i pravnih savjetovanja, te da se mlade majke osnaže za samostalan život i suočavanje s izazovima roditeljstva.

Recent Posts