Uspostavljanje grupa za samopomoć i psihološku podršku ženama u perinatalnom periodu na području grada Banja Luka

Ciljevi projekta su podrška trudnicama i majkama u postporođajnom periodu, kao i informisanje i širenje svijesti javnosti o navedenim problemima kroz Facebook i internet stranicu, Facebook grupu podrške u kojoj žene mogu razmijeniti svoja iskustva i dobiti savjet psihologa, te informisanje putem medija i brošura.

Sve ove aktivnosti usmjerene su ne samo na žene, već i na njihove partnere i okolinu, kako bi i oni dobili informacije o tome na koji način da prepoznaju simptome i pruže podršku. Tokom realizacije projekta uspostavljene su grupe za samopomoć i psihološku podršku ženama u postporođajnom periodu koje osjećaju promjene u svom mentalnom zdravlјu (radionice psihološke podrške – grupna terapija pod nadzorom stručnog lica) na području Banje Luke.

Dio aktivnosti u okviru projekta usmjeren je na ostvarivanje kontakta sa zdravstvenim sistemom, te zalaganje za uvođenje redovnog i obaveznog skrininga mentalnog zdravlja žena u vidu upitnika koji bi mogao ukazati na postojanje problema i omogućiti adekvatnu terapiju, a planirano je i da se sprovede probni dvomjesečni skrining u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Banjoj Luci.

Recent Posts